Yêu cầu:

Chính sách quy định việc cấp Thẻ Cư trú cho Nhà đầu tư (ARI/ Golden Visa) bắt đầu có hiệu lực từ 8/12/2012 cho phép công dân nước ngoài được cấp Thẻ tạm trú để tiến hành các hoạt động kinh doanh – được miễn thị thực khi vào lãnh thổ. Người có thị thực ARI/Golden Visa sẽ được hưởng những lợi ích sau:

[starlist]

  • Miễn Thị thực khi nhập cảnh Bồ Đào Nha;
  • Được sinh sống và làm việc tại Bồ Đào Nha với điều kiện cư trú tại Bồ Đào Nha từ 7 ngày trở lên vào năm đầu tiên và 14 ngày trở lên vào những năm tiếp theo;
  • Miễn Visa khi đi lại trong khu vực Schengen;
  • Được bảo lãnh Gia đình theo diện đoàn tụ;
  • Được nộp Hồ sơ xin thị thực thường trú (Theo Đạo luật dành cho người nước ngoài số 23/2007 ngày 04/07 với sửa đổi bổ sung theo hiện tại);
  • Được nộp Hồ sơ xin Quốc tịch Bồ Đào Nha, theo diện nhập tịch khi đáp ứng tất cả các yêu cầu khác theo Đạo luật Quốc tich (Luật số 37/81 vào 03/10, với sửa đổi bổ sung hiện tại);

[/starlist]

Những ai đạt điều kiện?

Tất cả công dân Quốc gia khác có hoạt động đầu tư như một cá nhân hoặc thông qua một công ty được thành lập tại Bồ Đào Nha hoặc thành lập tại các nước khác trong EU nhưng phải kinh doanh ổn định tại Bồ Đào Nha, nếu như những công dân này đã thỏa mãn điều kiện về số lượng cũng như thời gian của các điều luật liên quan sẽ nhận được thẻ Cư Trú. Chương trình Golden Visa cho phép nhà đầu tư lựa chọn một trong những hình thức đầu tư sau đây:

i. Chuyển nhượng vốn với giá trị bằng hoặc hơn 1 triệu Euro;

ii. Tạo ra ít nhất 10 vị trí công việc cho người bản địa;

iii. Mua bất động sản với giá trị từ 500,000 Euro trở lên;

iv. Mua bất động sản với kiến trúc xây dựng trên 30 năm nằm trong khu vực đô thị đang cải tạo, trùng tu với giá trị từ 350,000 Euro trở lên;

v. Chuyển nhượng vốn giá trị từ 350,000 Euro trở lên để đầu tư vào hoạt động nghiên cứu được tiến hành bởi các tổ chức nghiên cứu khoa học công cộng hay tư nhân tham gia vào hệ thống khoa học, công nghệ quốc gia.

vi. Chuyển nhượng vốn giá trị từ 250,000 Euro trở lên để đầu tư vào nghệ thuật hoặc hỗ trợ cho nghệ thuật, xây dựng lại hoặc cải tạo các di sản Quốc gia, thông qua chính quyền địa phương và trung ương, các tổ chức công cộng, khu vực doanh nghiệp công cộng, cơ sở công cộng, cơ sở tư nhân lợi ích công cộng, chính quyền địa phương được nối mạng, các tổ chức doanh nghiệp địa phương, các hiệp hội địa phương và các hiệp hội văn hóa công cộng.

vii. Chuyển nhượng vốn giá trị từ 350,000 Euro trở lên để mua lại các quỹ đầu tư hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn vào các công ty, vốn được cung cấp theo luật pháp của Bồ Đào Nha, có thời gian đáo hạn tại thời điểm đầu tư ít nhất 5 năm cũng như phải có ít nhất 60% khoản đầu tư rót vào các công ty thương mại có trụ sở chính trên lãnh thổ Quốc gia;

viii. Chuyển nhượng vốn giá trị từ 350,000 Euro trở lên cho việc thành lập một hội đồng thương mại có trụ sở chính trên lãnh thổ Quốc gia, kết hợp với việc tạo ra năm công việc thường xuyên, hoặc tăng cường vốn cổ phần cho hội đồng thương mại với trụ sở chính trong lãnh thổ Quốc gia đang tồn tại và có thể tạo ra hoặc giữ vững việc làm với số công việc tối thiểu tạo ra là 5 công việc, trong thời gian tối thiểu là ba năm.
Các công dân Bồ Đào Nha, EU và EEE không đủ điều kiện tham gia chương trình ARI / Golden Visa