Chương trình Golden Visa tại Châu Âu

Chương trình Golden Visa tại Châu Âu

Bên cạnh các chương trình di dân đầu tư phổ biến như Mỹ, Úc, Canada,… ngày càng có nhiều người quan tâm đến chương trình định cư tại các quốc gia châu Âu.

Kể từ năm 1992, 26 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (trong đó có Bồ Đào Nha) đã ký Hiệp ước Liên minh và tạo ra một cộng đồng kinh tế, chính trị mới. Ngoài việc sử dụng chung một đơn vị tiền tệ, các quốc gia này cũng xóa bỏ việc kiểm tra hộ chiếu của công dân các nước thành viên. Từ đó tạo ra một không gian tự do đi lại cho cư dân và thường trú nhân các nước. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn có thể tự do du lịch và sinh sống ở tất cả các quốc gia khác cùng khối nếu là cư dân và thường trú nhân Bồ Đào Nha. Bên cạnh Bồ Đào Nha, rất nhiều quốc gia châu Âu khác cũng tận dụng lợi thế “cộng đồng chung” này để tạo ra chương trình di dân đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Quốc gia mình.

Chương trình Golden Visa từ các nước Châu Âu sẽ cấp ngay thẻ cư trú hoặc quốc tịch tới Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư 1 lần tối thiểu EUR 250.000 vào Bất Động Sản hoặc các hoạt động kinh doanh, thương mại và không yêu cầu về việc cư trú sau khi đã đầu tư.

CHƯƠNG TRÌNH GOLDEN VISA TRÊN QUỐC GIA CHÂU ÂU


Bồ Đào Nha – Portugal Golden Visa

Các khoản đầu tư thỏa điều kiện của Chương trình Portugal Golden Visa:

Bất động sản Đầu tư Bất động sản tối thiểu từ €500.000
Kinh doanh Chuyển nhượng vốn có giá trị tối thiểu từ €1.000.000 và tạo ra 10 việc làm
Nghiên cứu Chuyển nhượng vốn có giá trị tối thiểu từ €350.000 cho việc đầu tư trong các hoạt động nghiên cứu
Nghệ thuật- Văn hóa Chuyển nhượng vốn có giá trị tối thiểu từ €250.000 cho việc hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật, trùng tu hoặc cải tạo lại các di sản quốc gia.
Quỹ Đầu tư Chuyển nhượng vốn có giá trị tối thiểu từ €500.000 để mua cổ phần, trái phiếu từ các Quỹ đầu tư hoặc Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Tây Ban Nha – Spanish Golden Visa

Các khoản đầu tư thỏa điều kiện của Chương trình Spanish Golden Passport:

1 Đầu tư vào Quỹ nợ công của Tây Ban Nha tối thiểu €2.000.000
2 Đầu tư cổ phần hoặc chứng khoán tại các Doanh nghiệp tối thiểu €1.000.000
3 Đầu tư tối thiểu €1.000.000 vào các Quỹ đầu tư
4 Tối thiểu €1.000.000 tiền gửi ngân hàng
5 Mua Bất động sản ở Tây Ban Nha có giá trị từ €500.000

– Được phép cư trú ngay theo Luật Spanish Golden visa 14/2013
– Không yêu cầu cư trú (ngoại trừ khoảng thời gian tối thiểu lưu lại tại Tây Ban Nha hàng năm)
– Tự do đi lại tại các quốc gia thuộc Khối Schengen
– Chương trình đã bao gồm cho gia đình và người phụ thuộc của một Đương đơn
– Nhập quốc tịch Tây Ban Nha sau 6-8 năm cư trú theo Luật nhập cư Tây Ban Nha.


Malta – Malta Golden Passport

Các khoản đầu tư thỏa điều kiện của Chương trình Malta Golden Passport:

– Ước tính tổng giá trị đầu tư là €900.000 không hoàn lại tại Malta.
– Bạn sẽ được cấp quốc tịch và trở thành công dân Châu Âu sau khi đáp ứng yêu cầu 1 năm cư trú.
– Bạn sẽ trở thành Công dân Châu Âu, sẽ được và làm việc tại bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu (ví dụ: Thụy Sỹ, Đức, Pháp, …)
– Chưa đóng thuế cho tới khi Bạn chuyển tình trạng thường trú.
– Không yêu cầu ngôn ngữ, không nghĩa vụ quân sự.


Cộng hòa síp – Cyprus Golden Passport

Các khoản đầu tư cần thỏa điều kiện của Chương trình Cyprus Golden Passport:

Đầu tư Bất Động Sản Mua các Bất động sản cao cấp, xây dựng các Dự án dân cư/ thương mại với giá trị €2.000.000
Kinh doanh Đầu tư dự án kinh doanh/ du lịch/ cơ sở hạ tầng có giá trị €5.000.000
Tiền gửi ngân hàng Tiền gửi tại ngân hàng Cyprus với giá trị €5.000.000
Quỹ đầu tư Đầu từ trái phiếu, chứng khoán phát hành bởi các Công ty hoặc tổ chức tại Cyprus

– Bạn sẽ được cấp quốc tịch và trở thành công dân Châu Âu chỉ trong khoảng 3 tháng.
– Bạn sẽ trở thành Công dân Châu Âu, sẽ được và làm việc tại bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh Châu Âu (ví dụ: Thụy Sỹ, Đức, Pháp, …)
– Chưa đóng thuế cho tới khi Bạn chuyển tình trạng thường trú.
– Không yêu cầu ngôn ngữ, không nghĩa vụ quân sự.


Hy Lạp – Greece Golden Visa

Các khoản đầu tư cần thỏa điều kiện của Chương trình Greece Golden Visa

Đầu tư Bất Động Sản Đầu tư Bất động sạn thuộc khu dân cư với giá trị €250.000
Đầu tư kinh doanh Chiến lược đầu tư €3.000.000 đến €100.000.000 nhằm tạo ra 150 việc làm trong các lĩnh vực tương ứng

– Được phép cư trú ngay tại Hy Lạp
– Không yêu cầu cư trú
– Tự do đi lại tại các quốc gia thuộc khối Schengen
– Nhập quốc tịch sau 7 năm sống tại Hy lạp


Latvia – Latvia Golden Visa

Các khoản đầu tư cần thỏa điều kiện của Chương trình Latvia Golden Visa:

Bất động sản Đầu tư Bất động sảng giá trị €250.000 tại thủ đô Riga + 5% lệ phí
Đầu tư kinh doanh Đầu tư kinh doanh tại các công ty Latvia với giá trị €200.000
Tiền gửi ngân hàng Tiền gửi €300.000 tại ngân hàng Latvia

– Được cấp thẻ cư trú ngay
– Không yêu cầu cư trú
– Tự do đi lại tại các quốc gia thuộc khối Schengen
– Nhập Quốc tịch sau 10 năm sống tại Latvia


Hungary – Hungary Golden Visa

Các khoản đầu tư cần thỏa điều kiện của Chương trình Hungary Golden Visa:

Đầu tư trái phiếu chính phủ Mua trái phiếu chính phủ với giá trị €300.000 (sẽ hoàn không lãi suất sau 5 năm)
Đầu tư Bất động sản Không đủ điều kiện

– Sẽ được cấp ngay Thẻ thường trú có trị giá trong vòng 5 năm
– Không yêu cầu cư trú
– Tự do đi lại tại các quốc gia thuộc khối Schengen
– Nhập Quốc tịch sau 8 năm sống tại Hungary


Hà Lan – Netherlands Golden Visa

Các khoản đầu tư cần thỏa điều kiện của Chương trình Netherlands Golden Visa (hay chương trình dành cho Nhà đầu tư nước ngoài):

Đầu tư kinh doanh Đầu tư €1.250.000 vào công ty vốn trong nước hoặc có liên doanh tại Hà Lan
Quỹ đầu tư mạo hiểm Đầu tư với giá trị €1.250.000 vào Quỹ đầu tư mạo hiểm được cấp phép bởi Bộ kinh tế Hà Lan

– Được cấp ngay Thẻ cư trú tại Hà Lan
– Không yêu cầu cư trú
– Tự do đi lại tại các quốc gia thuộc khối Schengen
– Đủ điều kiện đăng ký Thẻ Thường trú hoặc nhập quốc tịch sau 5 năm sống tại Hà Lan.


Ireland – Irish Golden Visa

Các khoản đầu tư cần thỏa điều kiện của Chương trình Irish Golden Visa:

Trái phiếu Đầu tư với giá trị €1.000.000 trái phiếu Chính phủ với lãi suất 0%
Doanh nghiệp Đầu tư với giá trị €500.000 vào Doanh nghiệp Ireland trong 3 năm
Quỹ đầu tư Đầu tư với giá trị €500.000 vào Quỹ đầu tư đã được chứng nhận
Bất động sản Đầu tư với giá trị €2.000.000 vào bất kỳ Quỹ đầu tư Bất động sản (REIT) tại Ireland
Kết hợp Đầu tư tổng giá trị €950.000 vào Bất động sản và Trái phiếu chính phủ
Quỹ từ thiện Quên tặng vào Dự án Quỹ từ thiện với giá trị €500.000

– Được cấp thẻ cư trú tại Ireland
– Không có yêu cầu tối thiểu thời gian cư trú
– Nhập quốc tịch sau 5 năm sống hợp pháp tại Ireland


Bulgarian – Bulgarian Golden Visa

Các khoản đầu tư cần thỏa điều kiện của Chương trình Bulgarian Golden Visa:

ĐẦU TƯ KINH DOANH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
€512.000 được cấp ngay PR Duy trì €512.000 trong 5 năm, được cấp ngay PR
€1.000.000 rút ngắn thời gian nhập quốc tịch €1.000.000 rút ngắn thời gian nhập quốc tịch

– Được cấp Thẻ Thường trú
– Nhập quốc tịch Bugary và trở thành công dân cộng đồng Châu Âu sau 1 năm giữ thẻ PR
– Không yêu cầu cư trú