A GATEWAY TO EU CITIZENSHIP

GOLDEN VISA PORTUGAL

GOLDEN VISA PORTUGAL

Chương trình Định cư hấp dẫn dành cho Nhà Đầu tư nước ngoài
Con đường dễ dàng, thuận tiện nhất để trở thành Công dân Châu Âu

Dễ dàng duy trì hiệu lực Visa

Thời gian cư trú bắt buộc 7 ngày/ năm

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Từ 6 đến 11 tháng có thẻ cư trú

Được bảo lãnh cho cả gia đình

Bao gồm con cái phụ thuộc và bố mẹ

Không cần chứng minh nguồn tiền Đầu tư

Không cần trình độ ngoại ngữ, bằng cấp, không chứng minh nguồn tiền Đầu tư

Tự do đi lại trong khu vực Schengen

Bao gồm 26 nước Châu Âu

Dễ dàng lấy thẻ thường trú & Quốc tịch EU

Hoàn trả 100% tiền Đầu tư sau 5 năm, nhận Quốc tịch Châu Âu sau 6 năm

LIÊN HỆ