PROJECTS

PROJECTS IN PROGRESS

PANORAMIC HOTEL

+ Tổng giá trị Dự án €12,250,000
+ Hoàn thuế Bất Động Sản 6.5% (€16,250**)

SÉ CATEDRAL HOTEL

+ Cam kết hoàn vốn sau 6 năm
+ Cam kết lợi tức 4% mỗi năm

FONTINHA HOTEL

+ Tổng giá trị Dự án 14 triệu EUR
+ Cam kết lợi tức 4% mỗi năm

MERCURE BEACH&RESORT

+ Sở hữu riêng biệt từng căn hộ
+ Lợi nhuận cao nhất hiện nay 7%