Nhiều người vẫn bối rối khi tìm hiều về sự khác nhau giữa Thẻ cư trú và Thẻ thường trú (thường gọi là “PR” hay “Thẻ xanh”). Nhưng trước tiên Chúng ta cần hiểu rõ khái niệm “Nhập tịch”. “Nhập tịch” là một người đã sống và cư trú trong một số năm nhất định tại Quốc gia nước ngoài trước khi nộp hồ sơ xin quốc tịch. Ví dụ một người cần sống 12 năm tại Thụy sỹ trước khi nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Thụy sỹ. Và Thẻ cư trú là bước đầu tiên trên con đường nhập tịch.