Bài Test trình độ tiếng Bồ Đào Nha

Bài Test trình độ tiếng Bồ Đào Nha

Vượt qua bài kiểm tra “kiến thức cơ bản” về ngôn ngữ Bồ Đào Nha là bắt buộc đối với những người nộp hồ sơ xin thường trú hoặc quốc tịch Bồ Đào Nha.

Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Bồ Đào Nha là bắt buộc đối với người nộp hồ sơ xin thẻ thường trú hoặc quốc tịch, bất kể diện thị thực trước đây của đương đơn tại Bồ Đào Nha là gì. Các yêu cầu về ngôn ngữ để được nhập tịch hoàn toàn giống với các yêu cầu để nhận quyền thường trú, và trong trường hợp người đó đã có thẻ thường trú, thì không cần phải làm bài kiểm tra về ngôn ngữ nữa khi nộp hồ sơ xin nhập tịch.

Theo Bộ luật dành người nước ngoài, người nộp hồ sơ xin thẻ thường trú phải chứng minh rằng mình có kiến thức về “tiếng Bồ Đào Nha cơ bản”. Theo SEF – Sở Di trú Bồ Đào Nha, trong trường hợp hiểu biết về tiếng Bồ Đào Nha không thể được chứng minh, thẻ cư trú tạm thời người đó đang giữ sẽ được gia hạn cho đến khi vượt qua yêu cầu này. Trong trường hợp thẻ cư trú tạm thời của đương đơn là thẻ Visa Vàng, thẻ có thể được gia hạn hai năm một lần miễn là khoản đầu tư bắt buộc được giữ nguyên.

Giấy tờ chứng minh bao gồm chứng chỉ về trình độ sơ cấp tiếng Bồ Đào Nha A2
(theo CEFR – Khung Tham Chiếu Trình Độ Ngôn Ngữ Châu Âu ) được một trong các tổ chức sau đây cấp:

• Một trường được công nhận ở Bồ Đào Nha hoặc tại một quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha khác
• IEFP (Viện đào tạo nghề và đào tạo chuyên môn ở Bồ Đào Nha)
• Một trung tâm được công nhận để đánh giá kiến thức về tiếng Bồ Đào Nha như một ngôn ngữ nước ngoài

Trình độ tiếng Bồ sơ cấp A2 theo chuẩn CEFR thể hiện độ thành thạo ngôn ngữ trung hoặc sơ cấp, dựa trên khung đánh giá. Bài kiểm tra tiếng Bồ Đào Nha trình độ A2 dành cho người nước ngoài cũng được gọi là CIPLE – Hệ thống kiểm tra trình độ sơ cấp tiếng Bồ Đào Nha dành cho người nước ngoài. Bài kiểm tra bao gồm cả bài thi viết và nói, nhưng bài thi viết có thể được miễn cho những người trên 60 tuổi không biết chữ và cho những người bị bệnh nặng hoặc người khuyết tật. Ngoài ra, trẻ em dưới 10 tuổi và những người có nhu cầu đặc biệt có thể đưa ra yêu cầu bài test ngôn ngữ phải phù hợp với trường hợp của họ.

Trẻ em dưới 18 tuổi có thể không được làm bài test kiểm tra trình độ tiếng Bồ tại các trung tâm để đánh giá trình độ tiếng Bồ Đào Nha, nhưng chứng chỉ về ngôn ngữ này có thể được thay thế bằng tờ khai do trường mà trẻ vị thành niên theo học cấp. Mặt khác, tờ khai từ một người làm chứng không phải là cha mẹ cũng có thể được chấp nhận.

Học ngôn ngữ

Việc giảng dạy ngôn ngữ Bồ Đào Nha được mở rộng phạm vi quốc tế bởi Viện Camões của Bồ Đào Nha, học viện có hợp đồng hợp tác với một số trường đại học trên khắp thế giới.

Quý vị cũng có thể học tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến. Có một khóa học được công nhận nhằm đáp ứng các yêu cầu về khả năng ngôn ngữ trên, nhấn vào đây để biết thêm thông tin.