SEF – Cục Di Trú Bồ Đào Nha thực hiện chỉnh sửa nội dung quy định về nhập tịch vào ngày 05 tháng 07 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 06 tháng 07. Dự luật mới chủ yếu đã thay đổi phần chính sách nhập tịch.

1. Các cá nhân được sinh ra tại lãnh thổ Bồ Đào Nha, là con cái của người nước ngoài, có ít nhất một bên bố/mẹ sinh sống hợp pháp tối thiểu 2 năm tại Bồ Đào Nha sẽ được công nhận là công dân Bồ Đào Nha.

Đồng thời phải thỏa các điều kiện sau:

Bố mẹ không được ở tại Bồ Đào Nha với tư cách người làm việc cho quốc gia của họ (chẳng hạn như nhân viên thuộc Bộ ngoại giao).
Người nộp đơn chưa tuyên thệ rằng họ không muốn trở thành công dân Bồ Đào Nha

2. Quốc tịch Bồ Đào Nha sẽ được cấp một cách chính thức, cho:

  • Những người cư trú hợp pháp tại lãnh thổ Bồ Đào Nha tối thiểu 5 năm (thay vì 6 năm như trước đây);
  • Con cái của những người nước ngoài được sinh ra trong lãnh thổ Bồ Đào Nha, là trẻ vị thành niên và thỏa một trong các điều kiện sau (sử dụng tiếng Bồ Đào Nha và lý lịch tư pháp trong sạch)

a. Một bên bố/mẹ là cư trú tại Bồ Đào Nha bất kể thân phận liên tục 5 năm liền trước khi xin nhập quốc tịch.
b. Trẻ vị thành niên hoàn thành tối thiểu một giai đoạn giáo dục tại Bồ (tiểu học hoặc trung học).
Các cá nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
c. Được sinh tại lãnh thổ Bồ Đào Nha;
d. Là con cái của người nước ngoài đang cư trú trong lãnh thổ Bồ Đào Nha bất kể thân phận nào tại thời điểm được sinh ra.
e. Cư trú tại Bồ Đào Nha với bất kể thân phận nào trong tối thiểu 5 năm.

  • Các cá nhân là bố mẹ của công dân Bồ Đào Nha cư trú tại Bồ Đào Nha với bất kể thân phận nào ít nhất trong 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập tịch sẽ được cho phép nhập tịch với điều kiện cung cấp bằng chứng xác lập quan hệ bố mẹ với đứa bé ngay tại thời điểm sinh (trong trường hợp nhận con nuôi Bồ Đào Nha thì không được áp dụng vì bố mẹ không phải là bố mẹ ruột tại thời điểm sinh của đứa trẻ đó).

3. Kiến thức về ngôn ngữ Bồ sẽ được coi là bắt buộc đối với những người nộp đơn được sinh ra và sống tại các quốc gia sử dụng tiếng Bồ.

4. Không nhất thiết phải đưa ra các bằng chứng tham gia liên kết cộng đồng Bồ Đào Nha trong trường hợp kết hôn hoặc có đời sống hôn nhân hợp pháp, trong điều kiện có con chung với vợ/chồng có quốc tịch Bồ Đào Nha.

5. Luật pháp cho phép những cá nhân cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Bồ Đào Nha được hợp thức hóa thời gian cư trú trước cơ quan thẩm quyền Bồ Đào Nha dưới bất kì thân phận, thị thực hoặc được cấp phép tạm trú. Thời gian cư trú hợp pháp được xem xét dựa trên tổng thời gian cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Bồ Đào Nha với hình thức cư trú liên tục hoặc cộng dồn, trong khoảng thời gian tối đa là 15 năm.