Nếu bạn đang làm việc tại Bồ Đào Nha, đây là hướng dẫn về các loại hợp đồng lao động ở Bồ Đào Nha, cũng như các chi tiết trong tuần làm việc.
Trước khi ký hợp đồng lao động của bạn, bạn nên tham khảo luật lao động của Bồ Đào Nha để được hướng dẫn.

Hợp đồng lao động ở Bồ Đào Nha:

Tuổi lao động tối thiểu là 16 năm. Từ 18 tuổi, một người có thể ký hợp đồng lao động khi chưa hoàn thành việc học. Có một số loại hợp đồng lao động:

 • Hợp đồng cố định có thời hạn: thường là sáu tháng, nhưng có thể ngắn hơn hoặc lâu hơn, tối đa là ba năm.
 • Hợp đồng vô thời hạn: có hiệu lực trong một thời gian cần thiết để thay thế một nhân viên đã nghỉ hoặc để hoàn thành công việc, dự án hoặc nhiệm vụ được nêu trong hợp đồng. Hợp đồng này không thể kéo dài hơn sáu năm.
 • Hợp đồng thời gian rất ngắn: tối đa 60 ngày. Điều này chỉ được phép trong các trường hợp đặc biệt như công việc nông nghiệp theo mùa hoặc các sự kiện du lịch.
 • Hợp đồng gián đoạn: được sử dụng bởi các công ty hoạt động không liên tục hoặc thay đổi về cường độ làm việc, do đó nhân viên làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, có một hoặc nhiều lần nghỉ. Nhân viên phải được thuê làm toàn thời gian ít nhất sáu tháng mỗi năm, với bốn tháng làm việc liên tiếp.
 • Hợp đồng bán thời gian: số giờ làm việc hàng tuần không quá 75% số giờ làm việc toàn thời gian. Có thể phải giảm giờ hàng ngày hoặc số ngày làm việc mỗi tuần.
  Luật pháp Bồ Đào Nha yêu cầu hợp đồng lao động cố định, hợp đồng vô thời hạn, liên tục, và hợp đồng bán thời gian được thiết lập bằng văn bản. Yêu cầu này không áp dụng cho các hợp đồng có thời gian rất ngắn.
  Khi được viết bằng văn bản, hợp đồng phải bao gồm các thông tin sau:
 • ID người sử dụng lao động
 • ID nhân viên
 • Mục đích của hợp đồng, bao gồm cả nghề nghiệp/nhiệm vụ phải thực hiện và thanh toán lương
 • Ngày bắt đầu của hợp đồng và ngày hết hạn nếu có thời hạn cố định
 • Vị trí công việc
 • Thời gian làm việc

Làm việc tại Bồ Đào Nha

Giờ làm việc của doanh nghiệp có thể hơi khác với những gì bạn thường làm. Một ngày làm việc điển hình ở Bồ Đào Nha bắt đầu lúc 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều với hai giờ nghỉ trưa, và sau đó tiếp tục từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Tuần làm việc hợp pháp tối đa ở Bồ Đào Nha là 40 giờ. Quyền nghỉ phép hàng năm là 22 ngày làm việc. Ngoài ra còn có 12 ngày nghỉ lễ bắt buộc và hai ngày lễ tùy chọn.

Mức lương tối thiểu trong năm 2017 là 580 Euro. Mức lương trùng bình hàng năm khoảng 1,100 Euro.

Thông thường, tất cả nhân viên đều nhận được tiền thưởng tương đương với mức lương của một tháng trong tháng 6 và tháng 12.

Nếu bạn làm việc ở Bồ Đào Nha, bạn sẽ có các quyền giống như người Bồ Đào Nha về tiền lương, điều kiện làm việc, nhà ở, đào tạo nghề và an sinh xã hội.