Bộ giáo dục ở Bồ Đào Nha

Bộ Giáo dục (tiểu học và trung học) và Bộ Khoa học, Công nghệ và Giáo Dục Đại Học cùng chịu trách nhiệm về toàn bộ hệ thống giáo dục Bồ Đào Nha và được hổ trợ bởi Bộ Lao Động và Bảo Trợ Xã Hội.

Ở Bồ Đào Nha, từ mầm non đến đại học, bạn có thể chọn học tại một trường công lập (thường là miễn phí) hoặc trường tư.

Nếu bạn chọn một trường tư, bạn có thể xác nhận xem nó có được chứng nhận bởi Bộ Giáo dục (tiểu học và trung học), Bộ Khoa học, Công nghệ và Giáo Dục Đại Học hay Bộ Lao động và Bảo Trợ Xã Hội/Viện An Sinh Xã Hội (đối với giáo dục mầm non).

Giáo dục mầm non ở Bồ Đào Nha

Được định nghĩa là giai đoạn đầu tiên của giáo dục cơ bản trong suốt quá trình học tập.

Giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vẫn là tùy chọn. Nó được cung cấp bởi các trường mẫu giáo, được điều hành bởi một loạt các tổ chức nhà nước, các tổ chức từ thiện, trường tư và hợp tác xã, các đoàn thể và các tổ chức khác.

Học bắt buộc: Giáo dục cơ bản

Giáo dục cơ bản (ensino básico) là bắt buộc và miễn phí cho tất cả mọi người. Nó dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Học sinh hoàn thành chương trình này sẽ nhận được chứng chỉ giáo dục cơ bản.

Mức độ giảng dạy này kéo dài hơn 9 năm và bao gồm ba chu kỳ:

  • Chu kỳ đầu tiên kéo dài trong bốn năm và được giảng dạy bởi một giáo viên (những người được hỗ trợ bởi những người khác trong các lĩnh vực chuyên môn). Tập trung vào sự phát triển các phương thức học tập, các hoạt động và việc dạy ngoại ngữ có thể bắt đầu;
  • Chu kỳ thứ hai, kéo dài hai năm, bao gồm các môn học chuyên ngành của giáo dục cơ bản;
  • Chu kỳ thứ ba kéo dài trong ba năm và được thiết kế các chuyên ngành riêng biệt hoặc các nhóm ngành, kết hợp các chủ đề khác nhau của đào tạo nghề. Các lớp học được giảng dạy bởi một giáo viên duy nhất cho mỗi môn học hoặc lĩnh vực giáo dục tổng hợp.

Giáo dục cơ bản nhằm mục đích giáo dục tổng quát:

  • Cho phép học sinh phát triển sở thích, năng khiếu, kỹ năng và phát triển độc lập, cũng như các giá trị chuẩn mực xã hội;
  • Cho phép học sinh tiếp thu và nắm vững kiến thức chuyên sâu, kỹ năng, thái độ và giá trị, tạo cơ sở cho các nghiên cứu xa hơn hoặc học nghề;
  • Khuyến khích sự phát triển của các giá trị, thái độ và thực hành giúp thấm nhuần trách nhiệm dân sự và sự sẵn lòng tham gia vào dân chủ.

Giáo dục sau bắt buộc: Giáo dục trung học

Giáo dục trung học là một chu kỳ của các nghiên cứu cụ thể và bao gồm các khóa học khác nhau chủ yếu để chuẩn bị cho những người trẻ tuổi tiếp tục tham gia các bậc học cao hơn hoặc tham gia vào thị trường lao động. Nó kéo dài ba năm, tương ứng với các năm học 10, 11 và 12.

Các lựa chọn được cung cấp bởi hệ thống giáo dục Bồ Đào Nha sau năm lớp 9 rất đa dạng bao gồm giáo dục cơ bản và các hình thức giáo dục khác. Họ có thể chọn hình thức khoa học – nhân văn, các khóa học chuyên môn về nghệ thuật, công nghệ hoặc dạy nghề, và được cung cấp bởi các trường trung học và trường dạy nghề.

Giáo dục trung học phổ thông bao gồm:

  • Các khóa học tổng quát – chủ yếu dành cho những người có mục tiêu hoàn thành cấp trung học để tiếp tục bậc giáo dục đại học;
  • Các khóa học công nghệ – chủ yếu dành cho những người muốn được đào tạo nghề trung cấp để họ có thể tham gia vào thị trường lao động.
  • Các khóa học tổng quát sẽ được nhận bằng tốt nghiệp de ensino secundário (bằng tốt nghiệp trung học). Các khóa học công nghệ sẽ được nhận chứng chỉ trình độ chuyên môn bậc 3 ngoài bằng tốt nghiệp.

Các lớp dạy nghề năm thứ 10 là bậc giáo dục và đào tạo nghề bậc 2 cho thanh niên 15 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc và dự định tiếp tục đạt được chứng chỉ nghề ngay sau đó. Các khóa học này, kéo dài một năm, và nhận chứng chỉ trình độ chuyên môn bậc 2 và tương đương với năm học thứ 10.

Tìm trường học ở Bồ Đào Nha

Để tìm trường phù hợp nhất, hãy liên lạc với một trong các trường trong khu vực nơi bạn sinh sống hoặc Direcção Regional de Educação (Cơ quan Giáo dục Khu vực).

Ngày cuối cùng đăng ký thường là ngày 15 tháng 7 (xác nhận điều này với trường bạn chọn, vì ngày có thể thay đổi).

Không có ngày cuối cùng để ghi danh cho học sinh đến từ một trường nước ngoài trong năm học. Bạn nên liên hệ với các cơ quan quản lý của trường để biết thêm thông tin.

Bất kỳ học sinh nào đăng ký vào hệ thống trường giữa trường mầm non và lớp 9 có tiếng mẹ đẻ không phải là Bồ Đào Nha đều được hỗ trợ thêm một ngôn ngữ ngoài lớp học bình thường, nếu học sinh cần.

Giáo dục chuyên về nghệ thuật

Các khóa học giáo dục chuyên về nghệ thuật được cung cấp trong hệ thống giáo dục trung học và nhằm cung cấp đào tạo nghệ thuật cho những người hy vọng tiếp tục học tập và chuẩn bị cho sự nghiệp nghệ thuật diễn xuất, khiêu vũ và âm nhạc, và khuyến khích các hoạt động nghệ thuật cá nhân và nhóm.

Các trường quốc tế ở Bồ Đào Nha

Bạn có thể tìm thấy các trường quốc tế nói tiếng Anh ở Bồ Đào Nha, đặc biệt là trong giáo dục tiểu học và trung học. Những trường này chủ yếu được tìm thấy trong khu vực Greater Lisbon, Porto, và Algarve.